Predstavljena analiza "Studije slučaja: Transparentnost projekata JPP u Srbiji"

Datum objave: 27.06.2019.
65309796_1736720873140745_5843186492335194112_o.jpg InTER je na konferenciji održanoj u Medija centru u Beogradu 26.6.2019. godine predstavio ključne nalaze analize "Studije slučaja: Transparentnost projekata JPP u Srbiji". Analiza obuhvata tri projekta javno-privatnog partnerstva u Gradu Pirotu, Opštini Topola i Opštini Bečej, koji su identifikovani kao primeri dobre prakse.

Analiza je dostupna na linku: http://bit.ly/2KDs4J8

Na panelu su učestvovali:
Dragiša Mijačić, direktor, InTER
Andrijana Jovanović, zamenica predsednika Komisije za JPP
Jelena Mihajlović Tanasijević, SKGO
Vesela Vlašković, istraživačica, InTER
Tamara Perišić, Opština Bečej
Irena Kulić, Dimničar d.o.o

Prisutni su bili predstavnici relevatnih ministarstava, jedinica lokalnih samouprava, privatnih kompanija, diplomatskog kora, organizacija civilnog društva, akademije i mediji.
Glavni zaključci konferencije se odnose na potrebu za stalnom edukacijom svih aktera u procesu JPP, izradom standardizovanih sektorskih ugovora, većoj transparentnosti kroz uključivanje građana u projektni ciklus JPP.

Događaj i analiza su deo projekta "Transparentno i odgovorno sprovođenje JPP projekata u Srbiji" koji finansira NVO Fractal u sklopu projekta Evropske Komisije "CIVIL SOCIETY FACILITY AND MEDIA PROGRAMME 2014-2015".

Fotogalerija

  • 65309832_1736720793140753_551936093906272256_o.jpg
  • 65287437_1736721009807398_6033455944434712576_o.jpg
  • 65761391_1736720979807401_2731800329279504384_o.jpg