Finalna evaluacija Programa EA 02/2017 Caritas Srbija

Početak evalucije: 05.2018. - Kraj evaluacije: 06.2018.
InTER je angažovan na realizaciji Finalne evaluacije Programa EA 02/2017 Caritas Srbija. Proogram je finansirala organizacija Caritas Internationalis, a fokus programa je bio na podrršci migrantskoj krizi u Srbiji i unapređenju lokalnog odgovora na urgentne situacije.

Evaluacija je realizovana u maju i junu 2018. godine i obuhvatala je ocenu kvaliteta projektnih aktivnosti u Srbiji.