Simulacija pandemije COVID19 u Srbiji

Datum objave: 24.03.2020.
Logo_Inter_02.jpg Na osnovu raspoloživih podataka o ponašanju pandemije koronavirusa COVID19 u svetu i na osnovu demografske slike Srbije uradili smo simulaciju kretanja ključnih indikatora COVID19 u Srbiji za naredne dve nedelje.

Simulaciju smo uradili za stopu rasta pandemije od 21%-30%. U Italiji je prosečna dnevna stopa rasta oko 22%. U narednim danima kod nas se očekuje da će stopa rasta biti i veća od tog iznosa, kako iz razloga povećanog testiranja na virus tako i zbog talasa izlaska iz inkubacionog perioda osoba koji su dobili virus od zaraženih osoba iz inostranstva.

Simulacija je napravljena na osnovu parametara koje su izneli kineski lekari i koji su predstavljeni na sajtu https://bit.ly/2UhoUyk. Za slučaj Srbije ovi parametri su se za sada pokazali prilično konzervativni, ali se u narednim danima očekuje njihova konsolidacija usled medicinskih mera koje se preuzimaju.

InTER će nastaviti da unapređuje ovaj simulacioni model i iznositi projekcije makar jednom nedeljno.

NAPOMENA: InTER nema ekspertizu u medicini i analizi širenja infektivnih bolesti, a kalkukacije su urađene na osnovu šturih podataka. Otuda se ova simulacija ne može posmatrati sa velikom tačnošću. Takođe, medicina nije matematika (kao što je danas i rečeno), situacija u realnom vremenu se menja na način da nije lako statistički predvideti izhod pandemije u naredne dve nedelje. Iz tog razloga unapred se ograđujemo na svaku zloupotrebu podataka iznetih u simulaciji. Međutim, simulacija svakako može imati primenu u boljem planiranju odgovora na pandemiju i predviđanju dešavanja u odnosu na dane koje nam dolaze.

VAŽNO: Apelujemo na državne organe da budu transparentni u iznošenju podataka o pandemiji u realnom vremenu, uključujući i podatke po gradovima i opšinama. Takođe su bitni podaci vezano za stepen hospitalizacije obolelih, procenat teško-obolelih u odnosu na hospitalizovane slučajeve, broj raspoloživih kreveta u stalnim i privremenim bolnicama, kao i broj raspoloživih respiratora.

Na kraju želimo da istaknemo da podaci nesumnjivo pozivaju na oprez. Teška su vremena, ponašajmo se odgovorno i ostanimo kući.

Fotogalerija

  • COVID19_Serbia_21_30.gif