Efekti finansijske pomoći severu Kosova nakon Briselskog sporazuma – da li živimo bolje?

Datum objave: 03.10.2016.
KFOS_FINAL.jpg Institut za teritorijalni ekonomski razvoj (InTER) predstavlja studiju "Da li živimo bolje", koja je proistekla kao rezultat istraživanja u okviru projekta "Efekti ulaganja na severu Kosova nakon Briselskog sporazuma – da li živimo bolje?". Projekat je realizovan u saradnji sa RTV Mir iz Leposavića, a finansiran je od strane Kosovske fondacije za otvoreno društvo (KFOS). U studiji je predstavljena opsežna analiza fondova koji su bili predmet istaživanja (Fond za razvoj severa Kosova, finansijska podrška EU i podrška opštinama iz budžeta Vlade Kosova), sa zaključcima i preporukama koje su namenjene predstavnicima lokalnih samouprava na severu Kosova, Vladi Kosova i Evropskoj uniji.