Okrugli sto "Šume na Kosovu - bogatstvo koje nestaje" u Leposavicu

Datum objave: 14.12.2016.
15515602_10211371506592193_1221825581_o.jpg Da li su šume na Kosovu bogatstvo koje nestaje? O tom pitanju i ostalim problemima u sektoru šumarstva diskutovali smo danas na okruglom stolu u Leposaviću sa predstavnicima JP "Srbijašume", odbornicima u SO Leposavić, predstavnicima UNDP i drugih nevladinih organizacija aktivnih u oblasti zaštite životne sredine.

InTER je predstavio ključne nalaze analize ''Šume na Kosovu - bogatstvo koje nestaje'', koja je izrađena u okviru projekta “Dijalog o javnim politikama i razvojne aktvnosti za bolju zaštitu životne sredine” i finansirana od strane Kancelarije Evropske unije na Kosovu. Svi učesnici su se složili da su slaba implementacija zakona, nepostojanje efikasne saradnje sa drugim institucijama kao što su sudstvo i policija, nedovoljna finansijska podrška, slaba svest o potrebi zaštite šuma neki od ključnih problema u sektoru šumarstva. Uz adekvatno upravljanje, šume predstavljaju i ogroman potencijal za ekonomski razvoj. Međutim, bespravna seča šuma sve više uzima maha i preti daljoj degradaciji životne sredine. Zaključeno je da zaštita i efikasna eksploatacija šuma predstavlja jedan od ključnih prioriteta kako u ekonomskom osnaživanju Kosova, tako i poboljšanju stanja životne sredine.

Više o rezultatima istraživanja i preporukama za unapređenje javnih politika u ovoj oblasti možete naći na navedenom linku.

PRILOG - Šume na Kosovu - bogatstvo koje nestaje

Publikacije

Resurs centar

Aktuelni konkursi