Okrugli sto "Uravljanje komunalnim otpadom na Kosovu: šansa ili pretnja za ekonomski razvoj?" u Zvečanu

Datum objave: 23.02.2017.
16936366_10212344085506151_990852154_o.jpg InTER je danas na okruglom stolu u Zvečanu predstavio ključne nalaze kratke analize “Upravljanje komunalnim otpadom na Kosovu: šansa ili pretnja za ekonomski razvoj?”. O identifikovanim problemima u ovoj oblasti diskutovali smo zajedno sa predstavnicima lokalne samouprave Zvečan, JKP “Zvečan”, predstavnicima UNDP, nevladinih organizacija aktivnih u oblasti zaštite životne sredine, kao i predstavnicima akademske zajednice.

Analiza je izrađena u okviru projekta “Dijalog o javnim politikama i razvojne aktvnosti za bolju zaštitu životne sredine” koji finansira Kancelarije Evropske unije na Kosovu. Učesnici okruglog stola su se složili da su slaba implementacija zakona na centralnom i lokalnom nivou, postojanje neefikasnih institucija, konstantan porast količine otpada, infrastrukturni problemi u sakupljanju, odlaganju i tretmanu komunalnog otpada, nedostatak volje nadležnih organa da rešavaju probleme u ovoj oblasti ali i nepostojanje održivih finansijskih instrumenata za „zelene projekte“ neki od krucijalnih problema. Pored toga, komunalni otpad se posmatra isključivo kao trošak i ekološki problem a ne kao vredan resurs, pa su neke od preporuka da je potrebno ulagati veće napore u cilju podizanja svesti o ekonomskim potencijalima otpada i iskorišćavanju kapaciteta otpada za razvoj privatnog sektora. Unapređenje životne sredine uz razvoj privatnog sektora u oblasti komunalnog otpada svakako može doprineti boljim uslovima života u lokalnoj zajednici i smanjenju siromaštva.

Više o rezultatima istraživanja i preporukama za unapređenje javnih politika u ovoj oblasti možete naći u prilogu.

PRILOG - Upravljanje komunalnim otpadom na Kosovu