EKONOMSKA KRETANJA SRBIJE U NOVOM MILENIJUMU

Datum objave: 24.03.2017.
Ekonomski_indikatori_Infografik_01.jpg Demokratkse promene u Srbiji su nastale padom Miloševića koji se poklopio početkom novog milenijuma. Period nakon toga obeležili su mnogobrojni politički i ekonomski izazovi koji se tumače na različite načine od strane različitih političkih i društvenih činioca. Otuda je ustaljena praksa na političkoj sceni Srbije da predstavnici Vlade optužuju svoje predhodnike za neuspehe i loše stanje privrede, to se dešavalo ranije i to se dešava i sada.

Da li je zaista ranije sve bilo tako loše u odnosu na danas, i da li za trenutno ekonomsko stanje u Srbiji krivce isključivo možemo naći u našoj novijoj prošlosti?

U cilju iznalaženja nekih odgovora na ovo pitanje Institut za teritorijalni ekonomski razvoj - InTER je uradio infografiku na kojoj je prikazao kretanje osam ključnih ekonomskih indikatora u Srbiji u periodu 2001-2016. Indikatori su podeljeni na četiri epohe koje su obeležile savremenu političku istoriju Srbije, i to na početni period u kojem su bile Vlade Zorana Đinđića i Zorana Živkovića, zatim period dve Vlade Vojislava Koštinice, onda Vlada Mirka Cvetkovića kao posebna epoha, i na kraju Vlade Ivice Dačića i Aleksandra Vučića.

Analizu rezultata smo namerno izostavili jer želimo da svako za sebe izvuče zaključke.

Napomena: Institut za teritorijalni ekonomski razvoj – InTER je nezavisni centar za istraživanje javnih politika. Ovom infografikom ne želimo direktno da utičemo na trenutne predsedničke izbore u Srbiji već želimo doprineti kvalitetnijoj društvenoj debati o ekonomskim kretanjima u Srbiji. Otuda se unapred ograđujemo od svake eventualne zloupotrebe InTER-a u predizbornoj kampanji.