Nacionalni konvent o Evropskoj uniji (NKEU) 2018/2019, Radna grupa NKEU za Poglavlje 35

Početak projekta: 11.2018. - Kraj projekta: 11.2018. Aktuelni projekti
301484661367.jpg Evropski pokret u Srbiji sprovodi projekat Nacionalni Konvent o Evropskoj uniji (NKEU) 2018/2019, uz finansijsku podršku Fondacije za otvoreno društvo, Srbija. Cilj projekta je jačanje konkretnog doprinosa NKEU uspešnosti sprovođenja i razumevanja reformi u svim fazama procesa evropskih integracija.

U saradnji sa InTER-om, koordinatorom Radne grupe NKEU za Poglavlje 35, podržan je rad ove Radne grupe kroz nekoliko aktivnosti: izrada 24 broja elektronskog biltena Radne grupe, izrada 4 analitička rada vezanih za Poglavlje 35, a pre svega za implementaciju Briselskog sporazuma, kao i organizacija 7 događaja različitog formata na kojima će biti promovisan rad i rezultati ove Radne grupe.

Projekat se realizuje u periodu od 1. jula 2018. godine do 31. juna 2019. godine.