Održivi turizam u funkciji održivog razvoja

Početak projekta: 07.2019. - Kraj projekta: 12.2019. Aktuelni projekti
Logo_Inter_02.jpg U saradnji sa NVO Marimangat, onlajn portalima CBS i TELEGRAFI, Institut za teritorijalni ekonomski razvoj (InTER) je započeo realizaciju projekta „Održivi turizam u funkciji održivog razvoja“.  Projekat je finansijski podržan od strane Kosovske fondacije za otvoreno društvo (KFOS), u trajanju od šest meseci, počevši od 1. jula 2019. godine.

Cilj projekta je doprinos lokalnom održivom razvoju u opštinama Zubin Potok i Peć kroz veće informisanje građana i ključnih aktera na lokalnom nivou o konceptu održivog turizma u targetiranim opštinama.

Projektnim aktivnostima  je predviđeno da se promoviše i pospeši uspostavljanje pozitivne veze između razvoja turizma i zaštite životne sredine, odnosno postizanje sklada između ekonomskih i ekoloških interesa. U tu svrhu će bit izrađena studija o konceptu održivog turizma, organizovaće se okrugli stolovi sa predstavnicima lokalnih vlasti u opštinama Zubin Potok i Peć, i biće vođena medijska kampanja u vidu objavljivanja  novinskih članaka i izrade dokumentarnog filma.

Novinski članci

1. Operatorët turistikë të rëndësishëm në zhvillimin e turizmit në rajonin e Pejës, turizmi i qëndrueshëm mundësi e mirë për rritjen e punësimit

2. Për tu arritur turizmi i qëndrueshëm në rajonin e Pejës, ka nevojë për përmirësimin e infrastrukturës

3. Žene na “čeličnom putu” Ibarskog Kolašina

4. Jelena Anžujska: Od Francuske do Ibarskog Kolašina

5. Vodiči na Berimu: Vode vas kroz avanturu i brinu o vašoj bezbednosti 

Dokumentarni filmovi

Dokumentarni film Turizam u funkciji održivog razvoja - Zubin Potok i Peć