Osnaživanje Banata kroz realnu potražnju

Početak projekta: 07.2019. - Kraj projekta: 07.2020. Aktuelni projekti
ebrd.jpg Institut za teritorijalni ekonomski razvoj (InTER) je započeo realizaciju projekta “Osnaživanje Banata kroz realnu potražnju (Empowering Banat through Realistic Demand – EBRD)” koji implementira Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj Banat u partnerstvu sa privrednim komorama iz Srbije i Temišvara.

Projekat je finansiran kroz Program Interreg IPA prekogranične saradnje Rumunija-Srbija 2014-2020, sa ciljem da se usklade stope zaposlenosti u rumunsko-srpskom prekograničnom području, uzimajući u obzir postojeću visoku stopu nezaposlenosti u Srbiji, s jedne i nedostatak radne snage u Rumuniji, s druge strane.

U okviru projekta biće izrađena studija o stanju u oblasti tržišta rada na teritoriji Banata i okruga Timiš, i istražene mogućnosti za povećanje zaposlenosti u prekograničnom području. Kroz projekat će takođe biti održane četiri radionice (dve u Zrenjaninu i dve u Temišvaru) za predstavnike RC Banat, privrednih komora, privatnog sektora, akademije i organizacija civilnog društva.

Period implementacije projekta je 12 meseci, od 12.07.2019- 11.07.2020. godine.

Povezane vesti:

Održane radionice u okviru projekta “Osnaživanje Banata kroz realnu potražnju”

Održane nove radionice u okviru projekta "Osnaživanje Banata kroz realnu potražnju"

Održane završne radionice u okviru projekta “Osnaživanje Banata kroz realnu potražnju”

Održana promocija Studije u okviru projekta “Osnaživanje Banata kroz realnu potražnju”