Podrška radu Radne grupe NKEU za Poglavlje 35

Početak projekta: 12.2023. - Kraj projekta: 05.2024. Aktuelni projekti
Od decembra 2023. godine InTER sprovodi projekat „Podrška radu Radne grupe NKEU za Poglavlje 35“ uz finansijsku podršku Fondacije za otvoreno društvo – Zapadni Balkan.

Projekat ima za cilj doprinos procesu Evropske integracije Republike Srbije i razvoju demokratskih praksi kroz jačanje kapaciteta OCD za dalji rad u reformskim procesima i strateški dijalog sa donosiocima odluka. Specifično, projekat ima za cilj dalje jačanje kapaciteta RG za Poglavlje 35 za praćenje prelaznih merila u okviru ovog poglavlja, kao i pitanja od značaja za pomirenje i normalizaciju odnosa Beograda i Prištine. Pored toga, projekat ima za cilj i da uspostavi i unapredi saradnju između ključnih društvenih aktera koji se bave pitanjima od značaja za Poglavlje 35, pre svega predstavnika nadležnih institucija, organizacija civilnog društva, predstavnika međunarodne zajednice i medija. Projekat će nastojati i da unapredi saradnju među članicama RG, da promoviše rad RG ali i da doprinese boljem upoznavanju javnosti o specifičnim pitanjima u okviru ovog Poglavlja.

Očekivani rezultati projekta odnose se na osnažene kapacitete organizacija civilnog društva, članica RG, za pružanje podrške pregovorima i praćenje dijaloga Beograda i Prištine, unapređen dijalog i saradnja OCD sa relevantnim donosiocima odluka i drugim akterima na pitanjima od značaja za Poglavlje 35, ali i na bolje informisanje javnosti o pitanjima u okviru ovog Poglavlja i dodatnu promociju rada RG u medijima.

Realizacija projekta traje 6 meseci, od 1. decembra 2023. godine do 31. maja 2024. godine.

Resurs centar

Aktuelni konkursi