Privatizacija na Kosovu iz ugla srpske zajednice

Datum početka: 12.12.2022.
Privatizmi.jpg Pored tradicionalnih izazova koji svaka privatizacija državnih i društvenih preduzeća i imovine nosi sa sobom u tranzicionim ekonomijama, ovaj proces na Kosovu je imao dodatne poteškoće koje su se ogledale u nedovoljno jasno definisanom pravnom okviru, problemima u određivanju vlasništva nad imovinom preduzeća koja je predmet privatizacije, ali i mnogim drugim situacijama koje su karakteristične isključivo za Kosovo. Nakon donošenja Rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244/1999 formirana je UNMIK misija na Kosovu koja je preuzela na sebe izgradnju pravnog sistema i institucija, ali i upravljanje javnom, državnom i društvenom imovinom Savezne Republike Jugoslavije i Republike Srbije. Tokom tih godina ali i nakon jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova, privatizacija je bila i ostala jedna od najkontroverznijih javnih politika na ovom prostoru, preko koje su se ukrštali pravne nesuglasice i različiti interesi, a koja je takođe uticala na produbljivanje nepoverenja u odnosima između srpske zajednice i kosovskih institucija. U dokumentu je dat istorijski pregled pravnih i institucionalnih instrumenata za privatizaciju na Kosovu u vremenu pre i nakon proglašenja nezavisnosti, kao i reperkusija koje je ovaj proces imao u srpskim sredinama. Treba istaći i da ova analiza predstavlja jednu od retkih publikacija na temu privatizacije u srpskim sredinama na Kosovu. Nedostatak sličnih publikacija, između ostalog, direktno je vezan za problem dostupnosti informacija od javnog značaja koje su neophodne za izradu sveobuhvatne studije koja bi obradila ovu temu na adekvatan način.