Nacionalni konvent o Evropskoj uniji 2019/2020

Početak projekta: 09.2019. - Kraj projekta: 05.2020. Aktuelni projekti
NKEU_LOGO_2015.jpg Institut za teritorijalni ekonomski razvoj (InTER) realizuje projekat Nacionalni konvent o Evropskoj uniji 2019/2020, RG za Poglavlje 35 uz finansijsku podršku Fondacije za otvoreno društvo, Srbija. Cilj projekta je doprinos razvoju demokratskih praksi i jačanje kapaciteta NKEU za dalji rad u reformskim procesima na putu EU integracija.

Specifično, projekat ima za cilj jačanje kapaciteta Radne grupe NKEU za Poglavlje 35 radi razvoja dijaloga i davanje konkretnih predloga rešenja za normalizaciju odnosa Beograda i Prištine, unapređenje saradnje i dijaloga između organizacija civilnog društva, nadležnih institucija i drugih zainteresovanih strana u procesu pregovora, kao i doprinos većem informisanju javnosti o procesu pristupanja Srbije u EU, sa posebnim fokusom na Poglavlje 35.

Projekat predviđa implementaciju nekoliko aktivnosti: izradu i objavljivanje 9 broja elektronskog biltena Radne grupe, izradu 2 analitička rada vezana za Poglavlje 35, organizaciju 4 radna doručka sa novinarima, kao i organizaciju 6 događaja različitog formata na kojima će biti promovisan rad i rezultati ove Radne grupe.

Projekat se realizuje u periodu od 1. septembra 2019. do 31. maja 2020. godine.

RG NKEU za Poglavlje 35 na radnom doručku sa novinarima


RG NKEU za Poglavlje 35 organizovala predstavljanje istraživanja javnog mnjenja o Kosovu i Metohiji

RG NKEU za Poglavlje 35 na radnom doručku sa novinarima


RG NKEU za Poglavlje 35 predstavila analizu o srpskoj kulturnoj i verskoj baštini

Pozicija i uloga verskih zajednica i crkava u procesu pomirenja i normalizacije odnosa Beograda i Prištine

RG NKEU za Poglavlje 35 na sastanku sa predstavnicima diplomatskog kora u Beogradu

RG NKEU za Poglavlje 35 u studijskoj poseti Kosovu i Metohiji